Román kommunikáció

Második részlet

975 lei

Román (5-8. osztály)
 • Csoportlétszám: 14 fő
 • Időpszak: 2023. szeptember 11 - 2024 május 24.
 • 1,5 óra/hét.
 • Early fizetési határidő II. félév: 2023. október 15-31.
 • Normál fizetési határidő II. félév: 2023. december 8.

1,275 lei

Román (9-11. osztály)
 • Csoportlétszám: 16 fő.
 • Időszak: 2023. szeptember 11. – 2024 május 24.
 • 2 óra/hét.
 • Early fizetési határidő II. félév: 2023. október 15-31.
 • Normál fizetési határidő II. félév: 2023. december 8.

625 lei

Román (1-4. osztály)
 • Csoportlétszám: 12 fő.
 • Időszak: 2023. szeptember 11 - 2024. május 24.
 • 1 óra/hét.
 • Early fizetési határidő II. félév: 2023. október 15-31.
 • Normál fizetési határidő II. félév: 2023. december 8.
Teljes összeg
Részlet fizetés

2,550 lei

Román (9-11. osztály)
 • Csoportlétszám: 16 fő.
 • Időszak: 2023. szeptember 11. – 2024 május 24.
 • 2 óra/hét.
 • Early fizetési határidő II. félév: 2023. október 15-31.
 • Normál fizetési határidő II. félév: 2023. december 8.

1,950 lei

Román (5-8. osztály)
 • Csoportlétszám: 14 fő
 • Időpszak: 2023. szeptember 11 - 2024 május 24.
 • 1,5 óra/hét.
 • Early fizetési határidő II. félév: 2023. október 15-31.
 • Normál fizetési határidő II. félév: 2023. december 8.

1,250 lei

Román (1-4. osztály)
 • Csoportlétszám: 12 fő.
 • Időszak: 2023. szeptember 11 - 2024. május 24.
 • 1 óra/hét.
 • Early fizetési határidő II. félév: 2023. október 15-31.
 • Normál fizetési határidő II. félév: 2023. december 8.

975 lei

Román (5-8. osztály)
 • Csoportlétszám: 14 fő
 • Időpszak: 2023. szeptember 11 – 2024 május 24.
 • 1,5 óra/hét.
 • Early fizetési határidő II. félév: 2023. október 15-31.
 • Normál fizetési határidő II. félév: 2023. december 8.

1,275 lei

Román (9-11. osztály)
 • Csoportlétszám: 16 fő.
 • Időszak: 2023. szeptember 11. – 2024 május 24.
 • 2 óra/hét.
 • Early fizetési határidő II. félév: 2023. október 15-31.
 • Normál fizetési határidő II. félév: 2023. december 8.

625 lei

Román (1-4. osztály)
 • Csoportlétszám: 12 fő.
 • Időszak: 2023. szeptember 11 – 2024. május 24.
 • 1 óra/hét.
 • Early fizetési határidő II. félév: 2023. október 15-31.
 • Normál fizetési határidő II. félév: 2023. december 8.

A képzésről

Képzésünk célja, hogy tantermi keretek között olyan környezetet teremtsünk a gyerekek/ fiatalok számára, amelyben nagyobb eséllyel fognak önállóan kommunikálni, és használni tudják majd a nyelvet. 

A foglalkozás várt eredménye, hogy a gyerekekkel/fiatalokkal felszámoljuk azokat az akadályokat, amelyek gátolják a román nyelven való megszólalást.

Amennyiben a tevékenységeken való részvétel megfelelő hozzáállással párosul, eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyerekek/fiatalok bátrabban mernek kommunikálni, pozitívabban viszonyulnak a román nyelvhez, és az iskolai tevékenységek során is könnyebben veszik azokat az akadályokat, amelyek a román nyelven való kommunikációs-megértési készségeiket igénylik. Mi több, a tanórákon kívüli kommunikációs helyzeteket (tanulmányi vagy sportverseny, utazás, kirándulás, vásárlás, telefonbeszélgetés, levelezés) is sikeresebben kezelik.

 • Óráinkon a diákok megtapasztalhatják a nyelvelsajátítás természetes folyamatát.
 • A nyelvtudásuk organikusan, természetes módon gyarapszik, és sokszor annyira belefeledkeznek a tevékenységekbe, hogy a tanulás sokszor fáradságos folyamata könnyeddé válik.

Módszertanunk

 • szintfelmérő induláskor
 • kiscsoportos foglalkozások (12-16 fő)
 • logikusan felépített óramenet
 • játékos tanulás
 • számtalan kommunikációs helyzet
 • támogatás a román nyelvű szövegek, filmecskék megértésében

Amit tanítunk

Témakörök a foglalkozásokon

A foglalkozásokon azokat a témaköröket részesítjük előnyben, melyek iránt az adott korosztály kiemelt érdeklődést tanúsít. Ugyanúgy helyet kapnak azok a tematikák, melyeket a hétköznapi életben is hasznosítani tudnak.

Számonkérés

Ellenőrzés módja

Minden tevékenység nyitányában, mintegy összegzéseként az előző órának, néhány mondatos felmérés van, melynek célja a diákok fejlődésének követése írásban is. Ez mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy folyamatos párbeszéd során meggyőződjünk a diákok fejlődéséről, aktív hozzáállásukról.

Amit nyújtunk

A képzési csomag tartalma

 • 32 hetes tanfolyam
 • Csapatépítés
 • Online kapcsolattartás a diákkal és a szülővel külön Messenger csoportban
 • Tanulásmódszertan
 • Vakációs foglalkozások, ahol együtt hangolódunk az ünnepekre, játékos kihívásokban nyereményekért lehet versengeni, társasjáték délelőttökön lehet részt venni
 • Karriermustra, ahol különböző munkahelyeket keresünk fel
 • Táborozás kedvezményes áron 4., 5., 6. osztályt végzettek számára

Akik tanítanak

Oktatók

Vass Ágota
vass
Egyed Gergely
Márton Mária
Forró Réka

Rólunk mondták

A korábban nálunk tanult diákok és szüleik véleményei

Vass Ágota

Tanítónő

25 éve vagyok tanítónő, 2005-től a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum gyakorló iskolájában tanítok elemi tagozatos gyerekeket.

Eddigi munkám során a legnagyobb kihívást a román nyelv oktatása jelentette számomra. Én a gyerekkoromat Vásárhely vonzáskörében töltöttem, ahol a román nyelv nem számított idegennek, éppen ezért, amikor Székelyföldön kezdtem tanítani, döbbenten tapasztaltam, hogy alapvető kifejezéseket nem ismernek a gyerekek, és bizony sok családban a szülők számára is nehézséget jelent segíteni románból. Azóta a helyzet szerencsére sokat javult, de kétségtelen, hogy nyelvi szempontból a székelyföldi gyerekeink ingerszegény környezetben élnek, a tanítási órákon kívül nincs érintkezésük a nyelvvel. Gyakori, hogy „szemlélődőként” szeretnének részt venni a tanórákon, ezért igazi szellemi erőpróbát jelent kimozdítani őket ebből az állapotból, és szóra bírni őket.

Szívügyem, hogy az állam nyelvét minél jobban megszerettessem és megismertessem tanítványaimmal, mert hiszem, hogy – sok más előnye mellett – sikereiknek és szülőföldön maradásuknak, itthoni boldogulásuknak ez lehet az egyik záloga.

Munkámban arra törekszem, hogy az elemi tagozaton tanuló kisdiákok kommunikációs készségét fejlesszem, és bátorítsam arra, hogy egyszerű, alapszintű kommunikációs helyzeteket kezdeményezzenek. Mindezt a tanulók életkori sajátosságának megfelelő játékokkal, témakörökkel, interaktív feladatokkal, mókázással, innovatív technikákkal és módszerekkel igyekszem megoldani.

Egyed Gergely

Román nyelvtanár

Amióta csak ismerem magam, érdeklődtem a nyelvek iránt, és tapasztaltam azt, hogy nyelveket elsajátítani nem mindig egyszerű feladat. Ezért nyelvtanárként azt a cél tűztem magam elé, hogy megpróbáljak segíteni mindazoknak, akik szembesülnek egy nyelv elsajátításának igencsak bonyolultnak tűnő feladatával. Egy nyelvet elsajátítani annyit tesz, mint megérteni azokat az üzeneteket, amelyeket hozzánk intéznek az adott nyelven. Egy nyelvtanár feladata – véleményem szerint – az, hogy minél több érthető üzenetet közvetítsen a diákok számára, és ezáltal segítsen nekik abban, hogy megismerjék a nyelvet. Ha el szeretnénk sajátítani egy nyelvet, nem elemeznünk kell azt, hanem használnunk. A hangsúly tehát nem szavak bemagolásán, nyelvtani szabályok tanulásán, hanem az üzenetek szövegkörnyezetben való megértésén van. Valamikor ezen elvek alapján tettük magunkévá anyanyelvünket is, és ez a mód vezet további nyelvek elsajátításához is. Bárki tapasztalhatta, hogy idegen nyelvű környezetben nem akkor vagyunk gondban, ha nem tudunk ragozni, nyelvtani kérdésekben nem vagyunk jártasak, hanem akkor, ha nem értünk valamit. A fentebbi alapelvek határozzák meg mindazt, ami a VitaMAG román foglalkozásainak keretén belül történik. A diákok a lehető legtöbb és legváltozatosabb, általuk érdekesnek tartott nyelvi üzenetnek vannak kitéve. A történetek alkotása és mondása, zene, nyelvi játékok, olvasás, személyes tapasztalatok és érdeklődési körök kövezik azt az utat, amely a román nyelv elsajátításához vezet.

Márton Mária

Román nyelvtanár

Nyelvtanárként mindig is törekedtem arra, hogy jó hangulatot teremtsek egy-egy csoport résztvevői között. Vallom, hogy a jó légkör, a bizalom, a pozitív megerősítés nyitottabbá, befogadóbbá tesz és kedvező körülményeket biztosít a nyelvelsajátítás számára. Ahhoz, hogy meg merjünk szólalni egy nyelven, szükség van arra, hogy minél több beszélt és írott szöveggel találkozzunk, ami az adott nyelven van és nagyjából közel áll a jelenlegi szintünkhöz.
Az angol, német, román csoportjaim résztvevőit igyekszem olyan témák kapcsán szóra bírni, ami őket érdekli, foglalkoztatja és felkelti az érdeklődésüket. Ezért dalokat hallgatunk, filmecskéket nézünk, újságcikkeket olvasunk, online quizz játékokat játszunk, és közvetett módon próbáljuk fejleszteni a szókincset.
A román nyelv kapcsán különösen fontosnak tartom a mindennapi szituációkban való boldogulást, véleménykifejtést, mert erre, sajnos, nem mindig marad idő az iskolai kereteken belül zajló tanítás során.

Forró Réka

Nyelvtanár

Mindig nagyon szerettem idegen nyelveket tanulni, és tapasztalatból tudom, hogy nem mindig megy egyszerűen, sok kihívással, néha frusztrációval találja szemben magát az ember. Szerencsésnek mondhatom magam, mert kisdiák korom óta, olyan környezetben voltam, ahol egyszerre több idegen nyelvvel ismerkedhettem meg, és használhattam azokat különböző helyzetekben. Egyik kedves emlékem, a nyelvtanulással kapcsolatban, egy angol táborhoz fűződik, amit egy skót tanár tartott. Egész nap játszottunk, táncoltunk, sportoltunk, és mindezt úgy, hogy közben angolul beszélgettünk. Ez az, ami számomra inspiráló és követendő példa maradt. Hiszem, hogy egy idegennyelv elsajátítása új kapukat nyit ki, gondolkodásmódunkon alakít, gazdagítja életünket.

Olyan pályát választottam, ami az idegen nyelvekhez fűződött, és habár megvolt a tanári diplomám, nem ezen a pályán indultam el. Sokszor megfordult a fejemben, hogy jó lenne tanítani, és 2019-ben végre meghoztam a döntést, hogy mégiscsak kipróbálom milyen ez a pálya.  

Számomra első perctől az volt a fontos, hogy megismerjem a gyermeket, hogy tudjam épp mi motoszkál a fejében, mi az, amit nagyon szeret, mik az érdeklődési körei, hogy milyen hangulatban érkezik az órámra.

Igyekszem óráimon jó hangulatot teremteni, és amennyire tőlem telik, játékosan segíteni a nyelvelsajátítást. Fontosnak tartom, hogy a tanuló minél több formában találkozzon a számára idegen nyelvvel, ezért filmet vagy videókat nézünk, zenét hallgatunk, játszunk, és nem utolsó sorban fontosnak tartom az idegennyelven való olvasást is.