Angol nyelvvizsga felkészítő

Amit nyújtunk

A képzési csomag tartalma

 • 10 hetes tanfolyam
 • Online kapcsolattartás a diákkal és a szülővel külön Messenger csoportban
 • Ingyenes próbavizsgák!
1,000 lej
Angol
 • Csoportlétszám:: 16
 • Vizsgaidőpontok:

  2023 november 24, 25 - vizsgalehetőségek: A2, B1, B2, C1

  2024 február (a 2024-es konkrét dátumok és vizsgalehetőségek még nincsenek nyilvánosságra hozva)

  2024 június (a 2024-es konkrét dátumok még nincsenek nyilvánosságra hozva)
 • Egy alkalom egy héten
 • Fizetési határidő a jelentkezést követő értesítésben
Jelentkezem

A képzésről

Nyelvvizsga felkészítő

Nyelvvizsgára általában a meglévő kommunikációs csoportjaink diákjai szoktak jelentkezni, mivel a foglalkozásokon elsősorban a megértésre fókuszálunk, sokat hallgatnak és olvasnak angol nyelven, valamint ezekről az élményeikről írnak is. Az olvasott és hallgatott témák alapján történik a beszélgetés is, ezért ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak különösebb készülés egy nyelvvizsgára nem elvárás, és az egy két mintafeladat megoldása az órákon megtörténik. 

Azon vizsgázni kívánók, akik nem járnak valamelyik kommunikációs csoportunkba, a nyelvhasználat valamelyik szintjén (A2, B1, B2, C1) többnyire magabiztosan állnak, mégis úgy gondolják, hogy a vizsga specifikumaival jobb lenne egy felkészítő keretében bővebben megismerkedni, lehetőség van feliratkozni egy nyelvvizsgafelkészítő csoportba. A csoport akkor indul ha az adott időpontra jelentkező vizsgázók közül többen is igényelik ezt a felkészítőt.

A foglalkozáson a diákok megismerik az ECL nyelvvizsga felépítését és követelményrendszerét. Megtanulják, hogy a különböző típusfeladatokat hogyan kell megválaszolni, milyen szószerkezeteket, nyelvtani fordulatokat, kifejezéseket használjanak. Az órákon sokat kommunikálnak egymással a résztvevők, ezáltal folyamatosan bővül a szókincsük és begyakorolják a különböző hasznosítható szófordulatokat.

Módszertanunk

 • kiscsoportos foglalkozások, 12-15 fő
 • készségek szerinti feladattípusok begyakorlása
 • próbatesztek írása, próba szóbeli vizsgák
 • szókincsbővítő feladatok
 • sok kommunikáció: témák szerinti párbeszéd és képleírás gyakorlása
 • kiadott segédletek (szavak, kifejezések, nyelvtani formulák)
 • fesztelen hangulat

Amit tanítunk

Témakörök a foglalkozásokon

Az ECL szintek szerinti témakövetelmények szerint készítjük fel a diákokat. A részletes témakövetelmények az alábbi linken tekinthetőek meg.

Számonkérés

Ellenőrzés módja

A résztvevők minden alkalomra megírják a témához kiadott írásbeli feladatokat, melyeket foglalkozás elején kijavítva, hozzáfűzésekkel újra átnézhetnek, hogy a felmerülő hibákból tanulhassanak. A témákra való otthoni felkészülést szóban, párban, az útmutatások figyelembevételével elgyakorolják. Minden foglalkozáson másik páros próbavizsgázik, a vizsgakövetelményeknek megfelelően, melynek végén útmutatást kapnak a gyakorlást igénylő hiányosságokra.

Akik tanítanak

Oktató

Márton Mária
Ujváry Enikő
Ilyés Krisztina

Rólunk mondták

A korábban nálunk tanult diákok és szüleik véleményei

Jelentkezési űrlap angol nyelvvizsga felkészítőre

Márton Mária

Román nyelvtanár

Nyelvtanárként mindig is törekedtem arra, hogy jó hangulatot teremtsek egy-egy csoport résztvevői között. Vallom, hogy a jó légkör, a bizalom, a pozitív megerősítés nyitottabbá, befogadóbbá tesz és kedvező körülményeket biztosít a nyelvelsajátítás számára. Ahhoz, hogy meg merjünk szólalni egy nyelven, szükség van arra, hogy minél több beszélt és írott szöveggel találkozzunk, ami az adott nyelven van és nagyjából közel áll a jelenlegi szintünkhöz.
Az angol, német, román csoportjaim résztvevőit igyekszem olyan témák kapcsán szóra bírni, ami őket érdekli, foglalkoztatja és felkelti az érdeklődésüket. Ezért dalokat hallgatunk, filmecskéket nézünk, újságcikkeket olvasunk, online quizz játékokat játszunk, és közvetett módon próbáljuk fejleszteni a szókincset.
A román nyelv kapcsán különösen fontosnak tartom a mindennapi szituációkban való boldogulást, véleménykifejtést, mert erre, sajnos, nem mindig marad idő az iskolai kereteken belül zajló tanítás során.

Ujváry Enikő

Nyelvtanár

Az idegen nyelvek és az irodalom már fiatal korom óta különleges helyet foglalnak el az életemben. Egyértelmű volt hát számomra, hogy milyen profilú középiskolai szakot választok, líceumi éveimet a Benedek Elek Pedagógiai Líceum humán tudományok – bilingv angol szakán töltöttem, majd a csíkszeredai Sapientia EMTE román nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom szakán folytattam tanulmányaimat.

Az angol nyelv elsajátítása számomra mindig is örömet jelentett, a sikerélmény, a pozitív visszajelzések, a fejlődés mindinkább arra ösztökéltek, hogy több és jobb legyek.

Középiskolai és egyetemi éveim alatt tanáraimtól rengeteg segítséget kaptam. Az ő példájukat szem előtt tartva döntöttem úgy, hogy magam is tanár leszek. Egyik legnagyobb célom és álmom az, hogy egy olyan oktatóvá váljak, aki motiválni tudja a diákjait, értékessé és hasznossá tud tenni egy foglalkozást és szinte észrevétlenül tudja belopni a tanulást a szórakozásba.

Ilyés Krisztina

Nyelvtanár

Tanárként mindig is szerettem tanítani. Szerencsésnek tartom magam, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek. Feldob, ha csillogó szemű, vidám gyerekek között vagyok. Jó tapasztalni, hogy a közvetlenségre közvetlenséggel válaszolnak, mert ez az a közeg, amelyben megérzik, hogy engem is érdekel, ami őket a mindennapokban foglalkoztatja, hogy megértem, ha fáradtak, és dicséretre méltó, ha valami jól sikerül, ha pedig nem, mindig van egy új esély. Ha már a gyerekek, fiatalok leengedték a védőpajzsokat, akkor jöhet az angol megszerettetése, valamint az, hogy sokszor találkozzanak az írott és a beszélt nyelvvel, mert hosszú távon ez teszi lehetővé, hogy magabiztos nyelvhasználókká váljanak.