Lendületes oktatóink

Ismerj meg

Tanáraink

Azon kollégák mellett, akik a román oktatási rendszerben is dolgoznak, olyanok is kihívást látnak a VitaMAG-programban, akik nem ennek a rendszernek tagjai. Ellenben mindannyiunk szívügye a gyerekek, fiatalok sorsa, a másként való tanításban látunk fantáziát, és szívesen fektetünk energiát a magunk és módszereink fejlesztésébe.
Ilyés Krisztina
Réti Renáta
Kovács Vivien Emma
Orbán Lidia
Márton Mária
Ilyés Ildikó
Sebők Piroska
Ujváry Enikő
Forró Réka
Pál Aranka
Vass Ágota
Asaftei Monalisa
vass
Egyed Gergely

Ilyés Krisztina

Nyelvtanár

Tanárként mindig is szerettem tanítani. Szerencsésnek tartom magam, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek. Feldob, ha csillogó szemű, vidám gyerekek között vagyok. Jó tapasztalni, hogy a közvetlenségre közvetlenséggel válaszolnak, mert ez az a közeg, amelyben megérzik, hogy engem is érdekel, ami őket a mindennapokban foglalkoztatja, hogy megértem, ha fáradtak, és dicséretre méltó, ha valami jól sikerül, ha pedig nem, mindig van egy új esély. Ha már a gyerekek, fiatalok leengedték a védőpajzsokat, akkor jöhet az angol megszerettetése, valamint az, hogy sokszor találkozzanak az írott és a beszélt nyelvvel, mert hosszú távon ez teszi lehetővé, hogy magabiztos nyelvhasználókká váljanak.

Réti Renáta

Kommunikációs és kapcsolattartási asszisztens

Kommunikációs és kapcsolattartási asszisztensként dolgozom a VitaMAG csodás világában. Nemrég fejeztem be tanulmányaimat és álltam munkába teli lelkesedéssel. A feladataim szerves részét képezik a szülőkkel, valamint tanárokkal való kapcsolattartás. Ezen kívül igyekszem mindenben részt venni és segíteni. Ehhez a munkához elengedhetetlen a türelem és kitartás, így hát jó, hogy ezek a tulajdonságok az erényeim közé tartoznak. Vidám és mindig tettre kész embernek tartom magam. Segítőkész, csupaszív emberekkel dolgozhatok együtt, ami nagyban megkönnyíti a munkámat.

Kovács Vivien Emma

Tanítónő

Kiskoromtól elkezdtem az álmodozást arról, hogy egyszer majd tanítani fogok, és pont olyan leszek mint egykori tanító bácsim. Ahogy én nőttem, úgy nőttek velem az álmaim, kiteljesedtek, s mindig a szívemben dédelgettem azt, hogy úgy tanítsak, hogy ezt a gyerekek ne vegyék észre: azt gondolják, hogy csak játszodtunk. Ha a nap végén a tanuló csak ennyit tapasztalt, számomra sikeres a nap.

Nyelvtanítás során elsődlegesnek gondolom a siker megtapasztaltatását, hiszen ez jelentős abban, hogy egy tanuló jól érezze magát a tanulási folyamat során. Ha jól érzi magát, akkor pedig vágyik az új tapasztalatokra, az újabb élményekre, egy áramlat ragadja magával. S ehhez elég csak játszani és szórakozni.

A tanulás pedig csak úgy megtörténik “magától”.

Orbán Lidia

Matematikus

Matematikát oktatok. Azt a tárgyat, ami gyerekkorom óta a kedvencem, ugyanakkor azt is, amitől az emberek elég nagy százaléka borzong. Sajnos. Tanárként nagyon sokszor elgondolkodtat a kérdés: mikor következik be az a pont az oktatásában, amikor a gyerek kezdi elveszíteni az érdeklődést a matematika iránt.

Mi a legnagyobb gond ilyenkor: a temérdek tananyag, az előadásmód, a túl sok házi vagy éppenséggel a gyakorlat hiánya? Ki lehet a felelős érte: a tanár vagy a diák, esetleg ketten együtt? Felgyorsult világunkban mindent rögtön szeretnénk. A matematika viszont nem tanulható egyik éjszakáról a másikra, inkább hasonlít a kis herceg rózsájára, akit türelemmel, kitartással, folytonos odafigyeléssel, szívből kell megszelídíteni..

Matematikaoktatással nem az a célom, hogy sokak által értelmetlennek tűnő tételeket ismertessek meg a diákokkal, képleteket kérdezzek ki, algoritmust gyakoroltassak, és rossz jegyekkel fenyegetőzzek. Meg szerettetni vagy legalább érthetővé és élhetővé szeretném tenni számukra azt a világot, amit a matek leng körül. Ha egy óra alatt sikerül legalább egy diákot így megnyernem, akkor már érdemes volt minden belefektetett energia.

Márton Mária

Román nyelvtanár

Nyelvtanárként mindig is törekedtem arra, hogy jó hangulatot teremtsek egy-egy csoport résztvevői között. Vallom, hogy a jó légkör, a bizalom, a pozitív megerősítés nyitottabbá, befogadóbbá tesz és kedvező körülményeket biztosít a nyelvelsajátítás számára. Ahhoz, hogy meg merjünk szólalni egy nyelven, szükség van arra, hogy minél több beszélt és írott szöveggel találkozzunk, ami az adott nyelven van és nagyjából közel áll a jelenlegi szintünkhöz.
Az angol, német, román csoportjaim résztvevőit igyekszem olyan témák kapcsán szóra bírni, ami őket érdekli, foglalkoztatja és felkelti az érdeklődésüket. Ezért dalokat hallgatunk, filmecskéket nézünk, újságcikkeket olvasunk, online quizz játékokat játszunk, és közvetett módon próbáljuk fejleszteni a szókincset.
A román nyelv kapcsán különösen fontosnak tartom a mindennapi szituációkban való boldogulást, véleménykifejtést, mert erre, sajnos, nem mindig marad idő az iskolai kereteken belül zajló tanítás során.

Ilyés Ildikó

Magyar nyelv és irodalom

Hiszem és vallom, hogy sikeres, jó tanárnak lenni nem elég csak a tanulás útja, az egyetemi diploma megszerzése. Jó pár évtizedes pedagógusi életem során láttam és tapasztaltam, hogy mennyire fontos a szívből, lélekből jövő hivatástudata a tanárnak, mert ha ez nincs meg, akkor a legmodernebb módszertani fogásokkal sem tud beférkőzni a gyerekek titokzatos világába.

Már gyerekkorunkban a testvéremmel azt játszottuk, hogy ő a diák és én vagyok a tanító, aztán tanulmányaink befejeztével mindketten az oktatásban ügyeskedünk.

A székelyszentkirályi Szent István Általános Iskolában tanítok magyartanárként 27 éve. Kolozsváron végeztem a Babes-Bolyai Tudományegyetem Filológia Karán magyar nyelv és irodalom – néprajz szakon.

Hálával tartozom Mindenkinek, hogy egy nagyon szép szakmában igaz emberekkel szülőföldemen taníthatok. Mindkét szakmát felhasználva tanítom, nevelem iskolában és iskolán kívül a gyerekeket, felnőtteket, hogy anyanyelvükön ismerhessék meg múltjuk és jelenük világát egy jobb jövőkép kialakítása érdekében.

Sebők Piroska

Matematikus

A matematika mindig közel állt hozzám, középiskolás koromban szenvedélyes megszállotja voltam a matematika példatáraknak. Célom e szenvedélyt cseppenként elszórni a ma felnövekvő fiatal nemzedékben.

Pedagógusként, de főképp édesanyaként hiszem és vallom, hogy a gyermek és a fiatal azt képes megtanulni, amit ő is akar. Az akarata pedig akkor születik meg amikor van motivációja. Meg kell találja a „miért”- re a választ.

Nekünk pedagógusoknak, szülőknek pedig az a feladatunk, hogy megmutassuk nekik azt a rengeteg sok lehetőséget, ami tanulás útján elérhető számukra. Meg kell találnunk miben jó a gyermek és abban kellőt erősítenünk. Így előbb utóbb lesz sikerélménye is neki. Ezután pedig magától fog jönni a motiváció.  

Ujváry Enikő

Nyelvtanár

Az idegen nyelvek és az irodalom már fiatal korom óta különleges helyet foglalnak el az életemben. Egyértelmű volt hát számomra, hogy milyen profilú középiskolai szakot választok, líceumi éveimet a Benedek Elek Pedagógiai Líceum humán tudományok – bilingv angol szakán töltöttem, majd a csíkszeredai Sapientia EMTE román nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom szakán folytattam tanulmányaimat.

Az angol nyelv elsajátítása számomra mindig is örömet jelentett, a sikerélmény, a pozitív visszajelzések, a fejlődés mindinkább arra ösztökéltek, hogy több és jobb legyek.

Középiskolai és egyetemi éveim alatt tanáraimtól rengeteg segítséget kaptam. Az ő példájukat szem előtt tartva döntöttem úgy, hogy magam is tanár leszek. Egyik legnagyobb célom és álmom az, hogy egy olyan oktatóvá váljak, aki motiválni tudja a diákjait, értékessé és hasznossá tud tenni egy foglalkozást és szinte észrevétlenül tudja belopni a tanulást a szórakozásba.

Forró Réka

Nyelvtanár

Mindig nagyon szerettem idegen nyelveket tanulni, és tapasztalatból tudom, hogy nem mindig megy egyszerűen, sok kihívással, néha frusztrációval találja szemben magát az ember. Szerencsésnek mondhatom magam, mert kisdiák korom óta, olyan környezetben voltam, ahol egyszerre több idegen nyelvvel ismerkedhettem meg, és használhattam azokat különböző helyzetekben. Egyik kedves emlékem, a nyelvtanulással kapcsolatban, egy angol táborhoz fűződik, amit egy skót tanár tartott. Egész nap játszottunk, táncoltunk, sportoltunk, és mindezt úgy, hogy közben angolul beszélgettünk. Ez az, ami számomra inspiráló és követendő példa maradt. Hiszem, hogy egy idegennyelv elsajátítása új kapukat nyit ki, gondolkodásmódunkon alakít, gazdagítja életünket.

Olyan pályát választottam, ami az idegen nyelvekhez fűződött, és habár megvolt a tanári diplomám, nem ezen a pályán indultam el. Sokszor megfordult a fejemben, hogy jó lenne tanítani, és 2019-ben végre meghoztam a döntést, hogy mégiscsak kipróbálom milyen ez a pálya.  

Számomra első perctől az volt a fontos, hogy megismerjem a gyermeket, hogy tudjam épp mi motoszkál a fejében, mi az, amit nagyon szeret, mik az érdeklődési körei, hogy milyen hangulatban érkezik az órámra.

Igyekszem óráimon jó hangulatot teremteni, és amennyire tőlem telik, játékosan segíteni a nyelvelsajátítást. Fontosnak tartom, hogy a tanuló minél több formában találkozzon a számára idegen nyelvvel, ezért filmet vagy videókat nézünk, zenét hallgatunk, játszunk, és nem utolsó sorban fontosnak tartom az idegennyelven való olvasást is.

Pál Aranka

Román nyelvtanár

Mikor kiskoromban feltették nekem a kérdést, hogy Mi leszel ha nagy leszel? a válaszom az volt, hogy tanárnő. Akkor még nem tudtam, hogy melyik korosztály lesz az én célcsoportom, de már éreztem, hogy a román nyelv vonzó számomra. A kitűzött cél már meg is volt, de annak elérése nagyon sok munkát, kitartást, türelmet és gyakorlást vett igénybe. Így a saját bőrömön tapasztalva, tudom, hogy nincs könnyű dolguk a mi zónánkban élő magyar ajkú gyerekeknek. Mindenkiben feltevődik a kérdés, mint ahogyan én is feltettem magamnak Milyen is a jó tanár?. Erre a kérdésre sok válasz létezik, de az én véleményem szerint az a legfontosabb, hogy szeresse a szakmáját, szeressen diákokkal foglalkozni, legyen türelmes és megértő. Az én célom az, hogy megszeretessem a román nyelvet a gyerekekkel, hogy meglássák a román nyelv szépségeit és olyan tudásnak kerüljenek a birtokába, amelyet fel tudnak használni az életük során. A VitaMAG-on belül azt szeretném elérni, hogy a diákok, feladatok, játékok és sok gyakorlás árán, a meglévő tudásukat tudják összpontosítani és ezáltal a legjobb eredményeket elérni a román nyelv és irodalom abszolváló vizsgán, ami egy mérföldkő az életükben.

Vass Ágota

Tanítónő

25 éve vagyok tanítónő, 2005-től a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum gyakorló iskolájában tanítok elemi tagozatos gyerekeket.

Eddigi munkám során a legnagyobb kihívást a román nyelv oktatása jelentette számomra. Én a gyerekkoromat Vásárhely vonzáskörében töltöttem, ahol a román nyelv nem számított idegennek, éppen ezért, amikor Székelyföldön kezdtem tanítani, döbbenten tapasztaltam, hogy alapvető kifejezéseket nem ismernek a gyerekek, és bizony sok családban a szülők számára is nehézséget jelent segíteni románból. Azóta a helyzet szerencsére sokat javult, de kétségtelen, hogy nyelvi szempontból a székelyföldi gyerekeink ingerszegény környezetben élnek, a tanítási órákon kívül nincs érintkezésük a nyelvvel. Gyakori, hogy „szemlélődőként” szeretnének részt venni a tanórákon, ezért igazi szellemi erőpróbát jelent kimozdítani őket ebből az állapotból, és szóra bírni őket.

Szívügyem, hogy az állam nyelvét minél jobban megszerettessem és megismertessem tanítványaimmal, mert hiszem, hogy – sok más előnye mellett – sikereiknek és szülőföldön maradásuknak, itthoni boldogulásuknak ez lehet az egyik záloga.

Munkámban arra törekszem, hogy az elemi tagozaton tanuló kisdiákok kommunikációs készségét fejlesszem, és bátorítsam arra, hogy egyszerű, alapszintű kommunikációs helyzeteket kezdeményezzenek. Mindezt a tanulók életkori sajátosságának megfelelő játékokkal, témakörökkel, interaktív feladatokkal, mókázással, innovatív technikákkal és módszerekkel igyekszem megoldani.

Asaftei Monalisa Geanina

 Profesor de limba și literatura română 

Care este oare portretul unui profesor model?

Până nu de mult îmi spuneam că mi-aş dori enorm, ca peste timp, asemenea lui Sadoveanu vorbind despre Domnu Trandafir, să pot scrie un fragment din care să iasă în evidență chipul unui profesor drag mie, recunoştința, respectul, admirația, dragostea față de acel profesor şi să pot afirma: acesta a fost modelul meu de viață, idolul meu!  

În concepția personală, un profesor model trebuie să ştie comunica cu elevii săi la şcoală, dar şi în afara ei, să fie înțelegător, să găsească metode de predare atractive, să fie exigent, dar în limite rezonabile, notările sale să fie corecte, să ştie glumi cu elevii, să manifeste preocupare pentru înțelegerea materiei (dat fiind faptul că disciplina limba și literatura română este o provocare în zona noastră), pentru problemele personale ale elevilor, să încerce să organizeze diverse activități cu elevii pentru a le putea descoperi şi alte laturi.

Profesorul model trebuie să răspândească în jurul său dragoste, bunătate, blândețe, respect, admirație, sinceritate, puritate, cinste, calm față de elevii săi. El are menirea de a ne educa, de a ne învăța, de a ne da o bogată învățătură sufletească, de a fi modelul nostru.

Astfel, profesorul model ar putea constitui pentru mine părintele meu de la şcoală; acest lucru, m-ar determina să fiu şi eu un elev model.

Ca urmare, aș constitui o listă de calități pe care ar trebui să le aibă un profesor model:

Prima calitate a unui profesor este, să aibă conștiința datoriei.

A doua calitate ar fi aceea, de a vedea copilul ca pe o persoană complexă, cu mai multe nevoi: de a fi curioși de a afla, de a fi respectat, de a fi creativ, de a se simți valorizat.

„Copiilor le place , de fapt, să își exerseze voința. Nici o ciocolată nu e mai dulce ca mulțumirea de a-ți fi reușit un proiect, de a fi înțeles și învățat o lecție, de a te simți azi mai înțelept și mai bun (poate) decât ieri”.

A treia calitate este să fii drept, corect!

Aceasta este cartea mea de vizită pe care o privesc în oglindă și pe care o respect în slujba mea, cea de profesor, de dascăl, de educator, de pedagog!

Eu acest țel am în această misiune plăcută, grea, provocatoare și frumoasă!

Egyed Gergely

Román nyelvtanár

Amióta csak ismerem magam, érdeklődtem a nyelvek iránt, és tapasztaltam azt, hogy nyelveket elsajátítani nem mindig egyszerű feladat. Ezért nyelvtanárként azt a cél tűztem magam elé, hogy megpróbáljak segíteni mindazoknak, akik szembesülnek egy nyelv elsajátításának igencsak bonyolultnak tűnő feladatával. Egy nyelvet elsajátítani annyit tesz, mint megérteni azokat az üzeneteket, amelyeket hozzánk intéznek az adott nyelven. Egy nyelvtanár feladata – véleményem szerint – az, hogy minél több érthető üzenetet közvetítsen a diákok számára, és ezáltal segítsen nekik abban, hogy megismerjék a nyelvet. Ha el szeretnénk sajátítani egy nyelvet, nem elemeznünk kell azt, hanem használnunk. A hangsúly tehát nem szavak bemagolásán, nyelvtani szabályok tanulásán, hanem az üzenetek szövegkörnyezetben való megértésén van. Valamikor ezen elvek alapján tettük magunkévá anyanyelvünket is, és ez a mód vezet további nyelvek elsajátításához is. Bárki tapasztalhatta, hogy idegen nyelvű környezetben nem akkor vagyunk gondban, ha nem tudunk ragozni, nyelvtani kérdésekben nem vagyunk jártasak, hanem akkor, ha nem értünk valamit. A fentebbi alapelvek határozzák meg mindazt, ami a VitaMAG román foglalkozásainak keretén belül történik. A diákok a lehető legtöbb és legváltozatosabb, általuk érdekesnek tartott nyelvi üzenetnek vannak kitéve. A történetek alkotása és mondása, zene, nyelvi játékok, olvasás, személyes tapasztalatok és érdeklődési körök kövezik azt az utat, amely a román nyelv elsajátításához vezet.