Marossy Péter

Biológia tanár

Gyermekkori álmom vált valóra azáltal, hogy tanár lettem. A szakmámra hivatásként tekintek, örömömet lelem a tanításban. Felsőoktatási tanulmányaimat Kolozsváron végeztem biológia alapképzésen és orvosi biológia mesterképzésen.

A tanítási-tanulási folyamat során nemcsak az ismeretek átadása a célom, hanem a biológia, mint tudomány megszerettetése is. Érdekes feladványok megoldása, kísérletek elvégzése során a tanulónak észrevétlenül válik a biológia az életének részévé, felismeri a természetben és a testében lejátszódó folyamatokat, az így szerzett ismereteket egy életen át felhasználhatja.

A biológiai ismeretek tanítása során rendkívül fontosnak tartom a különböző, természetben és a szervezetben lejátszódó folyamatok közötti ok-okozati összefüggések megértését, ugyanis így válik az egész ismeretanyag logikussá és ennek köszönhetően a tanulók a szervezetük működését egy egységes egészként láthatják.

Hiszem, hogy a szisztematikus tanulás, a precizitás és a következetesség elengedhetetlen a tanulási folyamat során.

Scroll to Top

Bejelentkezés

Amenyiben rendekezik fiókkal, kérjük jelentkezzen be!

Érdeklődési űrlap