Korszerű oktatásmódszertani felkészítősorozat kezdő és gyakorló oktatók számára

Régiónkban a digitális oktatási eszközpark fejlesztésével sajnos nem járt együtt a pedagógus felkészítése az új kihívásokra. Ennek okán, célul tűztük ki hatékony és korszerű pedagógiai módszerek kidolgozását és ismertetését oktatóink számára, valamint a digitális és kommunikációs készségeik fejlesztését.

A ju00e1rvu00e1ny miatt kialakult helyzetben a szoku00e1sosnu00e1l fajsu00falyosabb szerepet tu00f6lt be a digitu00e1lis taneszku00f6zu00f6k u00e9s rendszerek felhasznu00e1lu00f3szintu0171 ismerete u00e9s gyakorlatban valu00f3 alkalmazu00e1sa, ugyanis ezek nu00f6velik a tananyagleadu00e1s u00e9s -befogadu00e1s hatu00e9konysu00e1gu00e1t. Ru00e9giu00f3nkban a digitu00e1lis oktatu00e1si eszku00f6zpark fejlesztu00e9su00e9vel sajnos nem ju00e1rt egyu00fctt a pedagu00f3gus felku00e9szu00edtu00e9se az u00faj kihu00edvu00e1sokra.
Ennek oku00e1n, cu00e9lul tu0171ztu00fck ki hatu00e9kony u00e9s korszeru0171 pedagu00f3giai mu00f3dszerek kidolgozu00e1su00e1t u00e9s ismertetu00e9su00e9t oktatu00f3ink szu00e1mu00e1ra, valamint a digitu00e1lis u00e9s kommuniku00e1ciu00f3s ku00e9szsu00e9geik fejlesztu00e9su00e9t.


Szu00e9kelyfu00f6ldi oktatu00f3ink szu00e1mu00e1ra szervezett, ku00e9t napos oktatu00e1smu00f3dszertani napon, tru00e9ningen bemutattuk azt a digitu00e1lis eszku00f6ztu00e1rat (ku00f6ztu00fck egy modern Samsung Flip okostu00e1blu00e1t), amellyel interaktu00edvabbu00e1 tehetik u00f3ru00e1ikat. Emellett olyan oktatu00e1si platformokat ismerhettek meg, amelyekkel hatu00e9konyabbu00e1, u00e9lvezhetu0151bbu00e9, szu00ednesebbu00e9, ju00e1tu00e9kosabbu00e1 tehetik az elu0151adu00e1sokat, jobban megragadhatju00e1k u00e9s fenntarthatju00e1k a diu00e1kok figyelmu00e9t, illetve ezen mu00f3dszerekkel u00e9s eszku00f6zu00f6kkel ku00f6zelebb keru00fclhetnek az Y, Z u00e9s alfa generu00e1ciu00f3khoz.
Rendezvu00e9nyu00fcnk soru00e1n kiemelten fontosnak tartottuk a tudu00e1stranfszer u00f6sztu00f6nzu00e9su00e9t is, u00edgy oktatu00f3ink tapasztalatokat cseru00e9ltek, egymu00e1st segu00edtettu00e9k a ku00fclu00f6nbu00f6zu0151 platformok u00e9s alkalmazu00e1sok megismeru00e9su00e9ben u00e9s osztottu00e1k meg azokat a best practiceket, ju00f3l bevu00e1lt gyakorlatokat, amelyekkel ku00e9pesek voltak hivatu00e1sukat eredmu00e9nyesen gyakorolni ebben az emberpru00f3bu00e1lu00f3 idu0151szakban.

Scroll to Top

Bejelentkezés

Amenyiben rendekezik fiókkal, kérjük jelentkezzen be!

Érdeklődési űrlap